Upravni i nadzorni odbor

udruženje građana "Razvojni centar Srbije"

Marko Nikolić

Upravni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Miloš Despotović

Upravni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Bojan Laćić

Upravni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Milan Spasić

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Nebojša Savić

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Darko Stevančević

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Dalibor Trifunović

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Nenad Jovanović

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Nemanja Nešić

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)

Igor Blagojević

Nadzorni odbor

+38166777888


Vizija RCS (2 rečenice najviše o ličnoj viziji RCS)

Kratak izvod iz biografije (3 rečenice najviše o sebi)