Hronološki pregled aktivnosti

Dosadašnje aktivnosti od značaja udruženja Razvojnog centra Srbije
Vizija bez poduhvata ne znači ništa. Nije dovoljno samo gledati ka vrhu stepenica, potrebno je zakoračiti.

Vaclav Havel

  • avgust 2017.Održana prva radionica

    U prostorijama "Razvojnog centra Srbije" organizovana besplatna radionica za petnaest polaznika na temu projektnog menadžmenta, sa radnim naslovom "Kako uspešno napisati projekat".
  • jun 2017.Otvaranje kancelarije

    Otvaranje kancelarije udruženja građana "Razvojni centar Srbije", sa sedištem u Kruševcu.
  • april 2017.Usvajanje statuta

    U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni list RS br. 51/09 i 99/2011), na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 7.aprila.2017. god. u Kruševcu, usvojen je statut udruženja “Razvojni centar Srbije“.


33

Aktivna člana


Broj članova udruženja Razvojnog centra Srbije
7

Lokalnih zajednica


Prisutnost udruženja u okviru lokalnih zajednica
12

Projekata


Ukupan broj pisanih projekata posredstvom udruženja
9

Radionica


Ukupan broj održanih radionica.

Razvojni centar Srbije

Ciljevi udruženja

Društvene mreže

Razvojni centar Srbije prisutan je i na društvenim mrežama - možete pratiti naše aktivnosti od sada i putem društvene mreže Facebook.

Pogledajte naš profil